Pengumuman Hasil Tes Seleksi PPDB Ma’Had Madrasah IBS MTsN 31 Jakarta TP. 2020/2021

 Assalamu’alaikum Wr. Wb
Sehubungan dengan tahapan seleksi Peserta Didik Baru IBS MTs Negeri 31 Jakarta Tahun Ajaran2020/2021, berikut adalah hasil seleksi tersebut yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsnawiyah Negeri 31 Jakarta Nomor 035  Tahun 2020

 

HASIL TES PPDB MTsN 31 JAKARTA ISLAMIC BOARDING SCHOOL JAKARTA TP. 2020/ 2021

 

 

You might be interested in …